Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

  

GEEN zitdag voor het hernieuwen van het lidmaatschap!

 

In navolging van de laatste verstrengde maatregelen worden onze sociale contacten tot een minimum beperkt en is het organiseren van fysieke evenementen zoals voordrachten, bestuursvergaderingen en dus ook onze geplande zitdag niet toegelaten. We hopen allemaal gezond en wel aan dit rotding te weerstaan en dan in de lente van 2021 opnieuw onze activiteiten te kunnen hervatten.

 

De uitnodiging voor het hernieuwen van het lidmaatschap en eventuele deelname aan de groepsbestelling ontvangt u eind deze maand in uw brievenbus en via mail, indien we beschikken over uw e-mailadres.

 

Ook al lijkt het nieuwe tuinseizoen nog veraf, toch hopen we dat u even de tijd zult nemen om deze bestellijst en in voorkomend geval de ontvangen zaadcatalogus van 'Van der Wal' door te nemen. De wintermaanden zijn de ideale periode om uw teeltplan van volgend jaar voor te bereiden en daarbij aansluitend uw (zaad)voorraad na te kijken en indien nodig aan te vullen.

 

Zaaien is bij uitstek een gebaar van hoop voor de toekomst

'Tuintherapie bewijst zijn nut: mensen vinden hierin een geval van eigenwaarde terug. Zorgen voor iets geeft positieve vibes: het is daarbij handig dat een relatie opbouwen met een plant minder lastig is dan met een mens: ze zijn weinig van zeggen en spreken ook niet tegen.'

(Uit 'Tuinieren voor de geest' - Auteur Sue Stuart-Smith).

 

 


 De betaling van het lidgeld en van uw eventuele bestelling kan ENKEL gebeuren door overschrijving op ons NIEUW rekeningnummer:

BE86 9733 7216 1550. 


 

Indien u een bestelling wenst te maken, dan vindt u in uw buurt ongetwijfeld wel een bestuurslid waar u uw bestellijst in de brievenbus kan stoppen. Of nog beter, indien dit voor u lukt, stuur uw bestelling door via e-mail naar volgend adres: volkstuinen.gbergen@gmail.com. Uw nieuwe lidkaart wordt u bezorgd, ingesloten in het maandblad of u vindt ze terug in uw brievenbus.

 

 

 

 

Het lidgeld voor PARTICULIEREN met een tuin aan huis bedraagt € 11.

Wie bijkomend een abonnement wenst op het magazine 'Tuinhier' betaalt € 30 

(€11 lidgeld voor de vereniging en € 19 voor het abonnement). 

U ontvangt dan naast onze lidkaart ook een lidkaart van 'Tuinhier'

(ingesloten in het eerste nummer va het magazine) 

 


 

Het lidgeld voor GROEPSTUINEN, 

met inbegrip van  het abonnement op het magazine 'Tuinhier''

(uitgave van Tuinhier Vlaanderen vzw) bedraagt:

 

* Voor een tuintje in de Sint-Martensstraat: € 36

* Voor een tuintje op Sportkring: € 34

* Voor ieder bijkomend persceel betaalt u € 17 (Sint-Martensstraat)

of € 15 (Sportkring)

 

Wie een tuintje heeft, waarop een tuinhuis van de vereniging staat,

betaalt jaarlijks € 25 huurgeld.