Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Beste leden,

 

Het verenigingsleven bleef niet gespaard van de gevolgen van het coranavirus. Wie had kunnen denken dat de bedeling van de groepsbestelling eind februari meteen het einde zou zijn van ons werkjaar? Inderdaad, vanaf maart mochten we geen enkele activiteit meer organiseren van een nog druk gevuld programma. Naast de voordrachten in maart en april en de tuinpraktijk- en opentuindag op de volkstuinparken, dienden we ook noodgedwongen onze twee traditionele afsluiters van het werkjaar, namelijk de wandeling en barbecue en de driedaagse reis, te annuleren. Dit onverwacht einde van ons werkjaar was een ware ontgoocheling voor velen onder ons. Maar wij hopen dat jullie begrijpen dat we geen andere keuze hadden dan de genomen beslissing. Jammer ook voor het voorbereidend werk van deze activiteiten. Maar goed dat Yolande het kon regelen om de driedaagse reis naar volgend jaar te verschuiven, waarvoor onze oprechte dank. Bij uitbreiding ook een dankwoord aan alle bestuursleden, die door hun inzet, ieder op zijn niveau, bijdragen tot het welslagen van onze activiteiten en de goede samenwerking binnen onze vereniging. Maar ook jullie, leden van onze vereniging, willen wij oprecht bedanken. Bedankt omdat jullie trouw blijven aan onze vereniging en omdat jullie regelmatig aan onze activiteiten deelnemen. Jullie medewerking en vriendschap zijn niet alleen een beloning, maar ook een aanmoediging voor het bestuur om zo verder te doen. Hopelijk kunnen we het coronavirus temmen en dan verwelkomen we jullie te graag op één van onze activiteiten van het werkjaar 2020 – 2021. We wensen jullie allen nog een mooie en vruchtbare zomer toe met veel tuinplezier om alle zorgen van de laatste maanden te doen vergeten. Houd jullie fit en blijf gezond!

Het bestuur

 

Wanneer kunnen we de draad weer opnemen?

 

Op onze eerste bestuursvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus, trachtten we hierop een antwoord te geven. Voorafgaand aan deze vergadering had bestuurslid en webmaster Hugo De Mulder contact opgenomen met de ‘Dienst evenementen en uitbating infrastructuur’ van het Lokaal bestuur Geraardsbergen. Samengevat komt hun antwoord hierop neer: op basis van het huidig ministrieel besluit kan een vzw een bijeenkomst organiseren van maximaal 50 personen. Bij deze bijeenkomsten dien je als organisator de ‘social distance’ te garanderen. Indien dit niet lukt, dan is het verplicht om een mondmasker dragen. Omdat wij in de zaal, waar onze activiteiten hoofdzakelijk doorgaan, ook drank schenken geldt tevens het protocol van de horeca. Dit houdt bijkomende verplichtingen in, zoals o.m. ontsmetten van tafels en stoelen vóór en na de activiteiten, afschermen van de plaatsen, waar de nodige afstand niet kan bewaard worden (toog, kassa), beperkte verplaatsing binnen de zaal.

 

 

Conclusie:

 

Op basis van de huidige opgelegde hygiëne- en veiligheidsvoorschriften heeft het bestuur beslist dat er voorlopig geen zaalactiviteit kan gepland worden in een voor iedereen aangename omgeving. Het staat nu al vast dat er geen spaghettifestijn komt in oktober. Zoals aangekondigd in ons maandblad van mei herhalen we hier nog dat de vijfjaarlijkse tentoonstelling in het Koetshuis van het Abdijpark te Geraardsbergen niet doorgaat. De volgende bestuursvergadering is gepland in september. We houden u verder op de hoogte.

 

 

 

 

 

Organisatie van voordrachten opnieuw toegelaten.

 

We ontvingen van het provinciaal secretariaat van Tuinhier het bericht dat het departement Landbouw ons de toelating gegeven heeft om opnieuw erkende voordrachten te organiseren. Een door de overkoepelende vzw Tuinhier opgesteld veiligheidsplan werd goedgekeurd door een externe preventie-adviseur en voorziet in duidelijke richtlijnen, zowel voor de voordrachtgever als voor de aanwezige leden. Deze richtlijnen moeten toelaten dat voordrachten in veilige omstandigheden kunnen doorgaan. Hierop inspelend hebben we een voordracht voorzien op:

 

vrijdag 23 oktober 2020, met als onderwerp

Herfstgroenten uit de tuin’ (lesgever Jos Van Hoecke). Volgende groenten komen hierbij aan bod: veldsla, groenlof, roodlof, witloof, kervel.

 

We informeren hierbij graag naar jullie interesse voor dit onderwerp, zodat wij een idee hebben of dit initiatief haalbaar is. Stuur ons een mailtje volkstuinen.gbergen@gmail.com of meldt het aan een bestuurslid. Alvast bedankt hiervoor. Deze voordracht kan ook slechts doorgaan indien de toekomstige geldende maatregelen, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dit toelaten en na goedkeuring van de ‘Dienst evenementen en uitbating infrastructuur’ van het Lokaal bestuur Geraardsbergen. Hierna vindt u de voornaamste momenteel geldende preventiemaatregelen, die nauwgezet moeten nageleefd worden door alle deelnemers aan een voordracht om de organisatie ervan in alle veiligheid te laten doorgaan en om het risico op besmetting te minimaliseren. Indien de komende dagen of weken de COVID-19-maatregelen wijzigen, zal de organisatie zich aanpassen.

 

• Het aantal deelnemers is beperkt en moet steeds in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het lokaal bestuur (op dit ogenblik maximaal 50) Wie wenst deel te nemen aan de activiteit moeten verplicht op voorhand inschrijven (naam, adres en telefoon).

 

• Het dragen van mondmaskers is verplicht bij het binnenkomen en het verlaten van de zaal en bij iedere verplaatsing in de zaal (bv. voor toiletbezoek). Breng dus zeker zelf je eigen mondmasker mee en gebruik het correct (mond en neus bedekt). Afhankelijk van de op dat moment geldende aanbevelingen kunnen de mondmaskers al dan niet worden afgezet eenmaal men op zijn plaats zit. Zij die dat wensen kunnen hun mondmasker uiteraard ophouden.

 

• Afstand houden: u moet een afstand respecteren van 1,5 m (op de parking, in de zaal). De stoelen zullen ook op de vereiste afstand opgesteld worden. Er worden geen dranken geserveerd en daarom zullen er ook geen tafels staan. Wie eigen (fris)drank wil meenemen kan. Er wordt geen pauze voorzien.

 

• Handhygiëne: de vereniging voorziet ontsmettingsgel aan de in- en uitgang, waarmee iedereen de handen ontsmet bij aankomst en vertrek. In de toiletten zijn ontsmettende zeep en papieren doekjes te beschikking.

 

Bekijk moes tuinieren als pure ontspanning en als bron van voldoening Tuinieren maakt een mens gelukkig!