Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Beste leden,

 

Het verenigingsleven bleef niet gespaard van de gevolgen van het coranavirus. Wie had kunnen denken dat de bedeling van de groepsbestelling eind februari meteen het einde zou zijn van ons werkjaar? Inderdaad, vanaf maart mochten we geen enkele activiteit meer organiseren van een nog druk gevuld programma. Naast de voordrachten in maart en april en de tuinpraktijk- en opentuindag op de volkstuinparken, dienden we ook noodgedwongen onze twee traditionele afsluiters van het werkjaar, namelijk de wandeling en barbecue en de driedaagse reis, te annuleren. Dit onverwacht einde van ons werkjaar was een ware ontgoocheling voor velen onder ons. Maar wij hopen dat jullie begrijpen dat we geen andere keuze hadden dan de genomen beslissing. Jammer ook voor het voorbereidend werk van deze activiteiten. Maar goed dat Yolande het kon regelen om de driedaagse reis naar volgend jaar te verschuiven, waarvoor onze oprechte dank. Bij uitbreiding ook een dankwoord aan alle bestuursleden, die door hun inzet, ieder op zijn niveau, bijdragen tot het welslagen van onze activiteiten en de goede samenwerking binnen onze vereniging. Maar ook jullie, leden van onze vereniging, willen wij oprecht bedanken. Bedankt omdat jullie trouw blijven aan onze vereniging en omdat jullie regelmatig aan onze activiteiten deelnemen. Jullie medewerking en vriendschap zijn niet alleen een beloning, maar ook een aanmoediging voor het bestuur om zo verder te doen. Hopelijk kunnen we het coronavirus temmen en dan verwelkomen we jullie te graag op één van onze activiteiten van het werkjaar 2020 – 2021. We wensen jullie allen nog een mooie en vruchtbare zomer toe met veel tuinplezier om alle zorgen van de laatste maanden te doen vergeten. Houd jullie fit en blijf gezond!

Het bestuur

 

Wanneer kunnen we de draad weer opnemen?

 

Op onze eerste bestuursvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus, trachtten we hierop een antwoord te geven. Voorafgaand aan deze vergadering had bestuurslid en webmaster Hugo De Mulder contact opgenomen met de ‘Dienst evenementen en uitbating infrastructuur’ van het Lokaal bestuur Geraardsbergen. Samengevat komt hun antwoord hierop neer: op basis van het huidig ministrieel besluit kan een vzw een bijeenkomst organiseren van maximaal 50 personen. Bij deze bijeenkomsten dien je als organisator de ‘social distance’ te garanderen. Indien dit niet lukt, dan is het verplicht om een mondmasker dragen. Omdat wij in de zaal, waar onze activiteiten hoofdzakelijk doorgaan, ook drank schenken geldt tevens het protocol van de horeca. Dit houdt bijkomende verplichtingen in, zoals o.m. ontsmetten van tafels en stoelen vóór en na de activiteiten, afschermen van de plaatsen, waar de nodige afstand niet kan bewaard worden (toog, kassa), beperkte verplaatsing binnen de zaal.

 

 

Conclusie:

 

Op basis van de huidige opgelegde hygiëne- en veiligheidsvoorschriften heeft het bestuur beslist dat er voorlopig geen zaalactiviteit kan gepland worden in een voor iedereen aangename omgeving. Het staat nu al vast dat er geen spaghettifestijn komt in oktober. Zoals aangekondigd in ons maandblad van mei herhalen we hier nog dat de vijfjaarlijkse tentoonstelling in het Koetshuis van het Abdijpark te Geraardsbergen niet doorgaat. De volgende bestuursvergadering is gepland in september. We houden u verder op de hoogte.